You are currently viewing Når børn leger øver de sig i livet

Når børn leger øver de sig i livet

Når børn leger afprøver de bl.a. hvad de ser deres omgivelser gør. Når børn leger, øver de sig i livet og skaber mening med livet. I legen opdager, bearbejder og udforsker de deres omverden og sig selv. Børns leg er på samme tid en kilde til begejstring og glæde, men også til frustration og fortvivlelse. Men børn leger ikke bare af sig selv, de skal lære at lege og at kunne engagere sig i leg.

Mor og far er barnets første ‘legekammerater’

At lege er en af de bedste og mest unikke måder at være sammen med sine børn på. Mor og far er barnets første ‘legekammerater’ og det er dem der skal introducere børn til leg. Børns første jævnaldrene relationer skabes gennem leg og er det svært eller uvant for et barn at lege, kan de få svært ved at indgå i ligeværdige relationer med jævnaldrende i f.eks. børnehaven.

Leg er ikke bare er sundt og afgørende for børns udvikling, men også for relationen mellem forældre og børn. Leg inviterer til glædesfyldte øjeblikke og øjenkontakt. Leg inviterer til nærvær i børnehøjde og i deres domæne om man vil og det er med til at skabe hele børn, fysisk og følelsesmæssigt.

For nogle er det indre legebarn længere væk end for andre

Uagtet denne viden, sidder I så nogle gange i den situation, at I ikke orker at “spise” flere sandkager? Eller ikke orker at sidde på gulvet og putte bamserne for 117. gang? Eller med sjov stemme få koen og grisen til at ‘tale’ sammen? Det er langt fra alle forældre, der natuligt finder sig tilrette eller finder glæde ved at sidde på gulvet og lege med sit barn. For nogle er det indre legebarn længere væk end for andre. Men fordi leg er så vigtig en del af børns liv og udvikling, er det værd at være nysgerrig på sit indre legebarn og vejen dertil. Men har man svært ved at finde det, betyder det ikke, at man skal opgive legen, men måske øve sig i at lege, som man øver sig i at sparke fodbold – og selvfølgelig sammen med sit barn.

Her kommer et par gode strategier til at styrke lege-livet hjemme hos jer:

  • Sæt jer ned til børnene og lad legen flyde ud fra deres udgangspunkt i verden: Deres legehjørne, legetæppe, hule eller andet. Hvis det til en start er svært at få leg indkorporeret i hverdagens puls, så start med at invitere legen med hen hvor du som forældre fysisk er, f.eks. i køkkenet i gang med madlavningen, tag en kasse legetøj med ud i køkkenet og lad dem lege omkring jer, men vær bevidst om, at jeres deltagelse og nærvær i legen er vigtig på sigt.
  • Hvis det er svært at komme i gang med at lege, så øv jer i faste/forudbestemte lege i en periode, som kan udvikle sig frit over tid
  • (Over)Engager jer i den leg I er i gang med sammen med jeres barn, også selvom det kan føles lidt uvant og unaturligt i starten. På den måde kan barnet med tiden, når I kan mærke det autentiske engagement, lade sig smitte af jeres engagement og senere i livet selvstændigt kan engagere sig i leg med andre
  • Lad legen være “fri” og lad fantasien flyde, det inviterer barnet til at gøre det samme
  • Når børn tager initiativ til leg, så giv tydeligt udtryk for, at I er glade for invitationen og selvfølgelig gerne vil lege. Har I ikke tid med det samme, så sig til barnet, at når I er færdige med det i er i gang med, så vil I gerne lege, eller spørg barnet og det vil hjælpe jer med at blive færdige, så I hurtigere kan lege
  • Leg alt det I kan med jeres barn, men fornem også på jeres barn, hvornår det ind i mellem har behov for at øve sig i at lege selv. Giv barnet tid til at øve sig på det I nu har lært dem at lege. Når det har brug for hjælp til at komme videre i legen eller I fornemmer, at barnet er ved at blive frustreret over at dukkedynen ikke vil ligge som barnet gerne vil have den til, så tilbyd jeres hjælp eller deltagelse i legen, hvis ikke barnet selv kommer til jer

Mærker I stærke udfordringer ved at indgå i leg med jeres barn eller oplever I, at jeres børn har svært ved at indgå eller invitere til leg, så kan der være forskellige barrierer der kan være vigtige at bearbejde og kan I måske være interesseret i Familieterapi eller Individuel terapi for børn.

Se mere om Familieterapi HER og Individuel terapi HER