Individuel terapi for forældre og børn

Jeg tilbyder individuelle samtaler både i et særskilt forløb med det enkelte familiemedlem og/eller som et supplement til familieterapi. Terapien har både til formål at sikre udvikling og vækst i den personlige trivsel, samt bidrage til bedre samspil og relationer i familien.

Individuel terapi er til alle medlemmer af familien, såvel forældre og børn, som har behov for 1:1 samtaler og et fortroligt rum til at tale om f.eks.…

  • svære personlige følelser
  • konfliktfyldte relationer
  • udfordringer i hverdagen
  • generel mistrivsel
  • og meget andet…

Svære følelser og ubalance kan komme til udtryk på lige så mange måder, som der er mennesker. Selvom man som familie er tæt forbundet, så kan det være svært at tale sammen om specifikke ting og løse alle problemstillinger selv, da man kan være for involveret og følelsesmæssigt påvirket af situationen, eller ganske enkelt have behov for et frirum at tale i, som man ikke kan eller vil dele med resten af familien.

Uanset om det handler om synlige ubalancer i følelseslivet, i form af f.eks. frustration, vrede og en kort lunte, eller kommer til udtryk ved en indre ubestemmelig uro og smerte i kroppen, så kan individuel terapi hjælpe både voksne og børn. Det kan hjælpe med at håndtere og løsne op for de personlige udfordringer, som man har svært ved selv at overkomme og måske er man ubevidst om hvad betyder og hvor det kommer fra.

Et individuelt forløb tilrettelægges altid med udgangspunkt i den pågældende familiemedlems behov og så det passer ind i hverdagens øvrige aktiviteter i familien.