Familieterapi

Jeg tilbyder terapiforløb med fokus på at skabe udvikling for familier, ved nænsomt og omsorgsfuldt at gå på opdagelse i relationerne. 

Èt familiemedlems mistrivsel påvirker hele familien. Derfor er det essentielt at undersøge, hvad der fylder i den enkelte for at forstå uroen i hele af familien. Gennem familieterapi vil I lære jer selv og hinanden bedre at kende. Vi går sammen på opdagelse i, hvad der står i vejen for jeres families balance og trivsel og vi kigger ind i, hvad der blokerer for de ressourcer I har som mennesker og familie.

Jeg er specialiseret i familier som oplever:

  • svære perioder eller fastlåste situationer
  • mistrivsel, konflikter eller adfærdsmæssige udfordringer
  • relationelle ubalancer og forstyrrelser

Familieterapi kan være en hjælp når: 

  • I som forældre oplever at I skælder meget ud
  • I har brug for hjælp til kommunikationen
  • I er uenige om opdragelsen
  • I har et højt konfliktniveau
  • I lige er blevet forældre og føler jer usikre

“Theraplay er en legeterapeutisk metode, som hjælper jer til at være sammen som familie på en ny og mere glædesfyldt måde. Gennem interaktiv, fysisk og sjov leg kan det hjælpe jer med at opnå et følelsesmæssigt stærkere fællesskab og give barnet en større tilknytning, selvværd og sociale færdigheder” 

“Når ét familiemedlem mistrives påvirker det hele familien”

Omsorg, tryghed og tillid

Når man står midt i en svær periode eller fastlåst situation med sine børn, er det menneskeligt som forældre at føle sig usikre, sårbare og utilstrækkelige. Det handler ikke kun om børnene, men også om jeres og familiens trivsel som helhed. Det sværeste skridt i terapien er det allerførste, men også det aller vigtigste erkendelsen af, at man har brug for hjælp og række ud!

Min fornemmeste opgave som familieterapeut er at gribe og rumme jer, så der skabes tryghed fra første kontakt. I skal vide at jeg altid har de bedste intentioner for jeres familie og aldrig overskrider jeres grænser. Jeg hjælper jer med den største empati og respekt, til at få indsigt i jeres interne relationer og finde ressourcerne frem i jer som familie. Gennem hele processen vil jeg sørge for at lytte og være nærværende i forhold til de bekymringer og behov I har, så vi hele tiden har et tillidsfuldt samarbejde og sammen kan skabe et bedre fundament for jeres udvikling og trivsel.

Familieterapiens rammer

I et familieterapiforløb har vi som udgangspunkt samtaler og/eller sessioner hver uge. Hvis I har behov for yderligere kontakt mellem vores aftaler, så står jeg også til rådighed for det. På den måde kan jeg følge jer tæt, sikre tryghed igennem hele processen og træde til hvis I har behov for akut hjælp.

Under hele forløbet sætter jeg en klar ramme og skaber et fortroligt rum, hvor vi berører de emner der er vigtige og meningsfulde for jer. Jeg er meget bevidst om min rolle og indflydelse som terapeut, men samtidig er jeres engagement som forældre helt afgørende for at terapien kan virke, så vi i fællesskab kan finde ressourcerne i jeres relationer og skabe et nyt følelsesmæssigt fundament for jer som familie.

Det er essentielt at I har tillid til mig som terapeut, men også at I som forældre er klar til at investere den tid og indsats det kræver at udvikle jeres familierelationer og sikre både børn og voksnes trivsel. Det tager ofte 2-3 måneders vedholdenhed at mærke den nye følelsesmæssige puls og opbygge en bæredygtig platform for familiens trivsel. 

Theraplay® skaber

Selvværd og troen på sig selv

sunde reaktionsmønstre

relationskompetencer

tilknytning til andre

“Når vi har talt om det I har på hjerte, finder vi sammen ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe jeres familie i balance.”

Hvordan foregår et forløb?

Jeg arbejder helhedsorienteret, hvor både forældre og barn er en aktiv del af processen. Derfor er forløbet bygget op omkring både forældresamtaler og lege-/aktivitetsbaserede sessioner med barnet og mor eller far. 

Det er vigtigt at I føler jer trygge fra start og er involveret i hele tilrettelæggelsen af terapiforløbet, så det er skræddersyet til jeres familie og de udfordringer I står i. Forud for et forløb vil jeg altid have en indledende samtale med jer som forældre, hvor jeg hjælper jer til at sætte ord på det der fylder, hvordan uroen i jeres familie kommer til udtryk og hvilke følelser der umiddelbart er på spil.

Den første samtale kan have mange retninger og berøre forskellige hjørner af jeres familieliv. Jeg hjælper jer med at finde vej i samtalen, så den bliver meningsfuld og giver værdi for jer. Når vi har talt om det I har på hjerte, finder vi sammen ud af, hvordan jeg bedst kan hjælpe jeres familie i balance.

Et forløb afvikles altid med udgangspunkt i min store faglighed inden for neuroaffektiv udviklingspsykologi og Theraplay®, som er en relationsbaseret legeterapi. Derudover bruger jeg narrativ samtaleterapi som underbyggende element i vores forældresamtaler.

Find yderligere information og viden om neuroaffektiv udviklingspsykologi her og Theraplay her 

Forældresamtaler varer ofte 1–1,5 time og lege-/aktivitetsbaserede sessioner varer ofte 0,5-1 time, afhængig af hvor langt vi er i forløbet og barnets alder.

Hvor foregår familieterapien?

Familieterapien foregår i jeres hjem, hvor I, jeres børn og familien som helhed er på hjemmebane. Det skaber tryghed for alle parter og på den måde bliver vejen fra terapien til jeres hverdag kortere samt mere relevant og nærværende.

De velkendte rammer skaber grobund for mere udvikling og en naturlig adfærd, hvilket især er vigtigt for barnet. Her kan der nemmere opstå den spontane glæde og de følelsesmæssige bånd, som er så afgørende for at terapien rykker jer tættere sammen som familie.

Læs mere om forløb og priser her