Om familieterapi

Få en bedre relation til hinanden med familieterapi

Familieterapi har fokus på at finde jeres ressourcer og hjælper med at håndtere svære perioder med mistrivsel. I får indblik i hvilke reaktioner og handlemønstre der står i vejen for et sundt og dynamisk samvær, og I får hjælp til at styrke de følelsesmæssige relationer I oplever som baner vejen for glæde, nærvær og kærlighed. 

Hos Skaaruphuset bruges en aktivitetsbaseret terapeutisk tilgang, kombineret med samtaleterapi. Gennem leg og aktivitetsbaseret samvær går jeg på opdagelse i jeres indbyrdes relationer og adfærdsmønstre, med opmærksomhed på både den enkeltes og familiens behov som helhed.

familieterapi

 

“Det er vigtigt, at I undervejs i forløbet, sammen og individuelt oplever en følelsesmæssig udvikling, får større indsigt og forståelse for jeres eget og hinandens følelsesliv og de relationelle bånd jeres familie er bygget på.”

 

Hvornår bør I søge hjælp?

Som forælder kan det være en svær erkendelse at have behov for at række ud efter hjælp, hvis man føler skam over ikke at slå til eller mangler overskud til at handle af forskellige årsager. Oplever du selv at have det sådan, så find tryghed i at du ikke er alene om det – det er universelt for de fleste forældre!

Du skal være stolt over at du læser med her, for det betyder at du tager ansvar for det der betyder allermest og er en god forælder, som vil dine børn og familie det bedste. Føl absolut ingen skyld eller skam over at få professionel hjælp, for husk på at ingen er uddannede til at være forældre og de færreste kan løse problemer de selv står midt i.

“Familieterapi er ikke kun behandling, men også forebyggende, så jeg anbefaler alle at tage familiemæssige udfordringer i opløbet – det er aldrig for sent”

Hvordan skabes der trygge rammer?

Det kan føles sårbart og usikkert at invitere en terapeut ind i sit familieliv, hvis man står i en fastlåst situation eller problemfyldt periode.

Derfor kommer jeg hjem til jer, hvor I er i vante omgivelser og kan føle jer bedst muligt tilpas. Dette giver mulighed for at skabe dét tillidsfulde samvær, som er så afgørende for at få skabt den følelsesmæssige bevægelse og udvikling der skal til for at jeres familie kommer i balance og kan trives. Både i samtalerne og lege/aktivitets sessionerne er det min rolle og mit ansvar som terapeut at skabe en ramme, hvor I kan føle jer så trygge, at I kan sænke paraderne, give plads til alle følelser og være dem I er.

Hos Skaaruphuset er ingen familier eller mennesker forkerte, uanset hvilken slags følelser der kommer frem. Der kan være uheldige omstændigheder, svære situationer og ubevidste mønstre, som skaber mistrivsel og konflikter, men ingen familiemedlemmer ønsker grundlæggende andet end at føle sig set, hørt og elsket samt føle samhørighed med sine aller nærmeste. Selvom intentionen er den bedste, så vil selv den mest ressourcestærke familie opleve udfordringer og det er en helt naturlig del af livet.

Jeg kan rumme alt hvad du og din familie kommer med, for mit eneste fokus er at hjælpe jer til at få det bedre – sammen og hver for sig. Det er essentielt for mig at tage udgangspunkt i jeres behov og gøre processen så fleksibel at den løbende kan justeres alt efter hvad I har brug for. Alle emner er velkomne og I kan føle jer frie til at tale om alt i et terapiforløb hos mig.

Er jeg den rigtige hjælp til din familie?

Du og din familie skal føle jer i trygge og i kompetente hænder, når I inviterer mig som familieterapeut ind i jeres liv. I skal have tiltro til min faglighed og terapeutiske tilgange, og mærke efter om det føles rigtigt og dermed tror på på, at jeg kan hjælpe jer med de udfordringer I står i.

Det er vigtigt at I som forældre og jeres børn har tillid til mig, for at der kan skabes et fortroligt og trygt rum med plads til udvikling. Vores første møde vil være en samtale, hvor vi lærer hinanden lidt bedre at kende, taler om de store linjer i jeres families udfordringer og vi finder så sammen ud af hvordan jeg kan tilrettelægge et forløb der tilgodeser jeres behov. 

Kontakt mig gerne for en kort uforpligtende samtale i al diskretion og anonymitet, hvis du har behov for en afklaring af om din familie har behov for min hjælp.