Samtaler & Terapi

En families trivsel og sunde kerne er afhængig af den enkeltes følelsesliv og adfærd og kvaliteten af familiens indbyrdes relationer

Konflikter og mistrivsel i familien er opslidende og er svære for selv de bedste forældre at navigere i når man ikke har værktøjer og overskud til at håndtere dem. Årsagen er at du har svært ved at være objektiv, når du selv er følelsesmæssigt involveret. Der er mange blinde vinkler, som kan være svære at få øje på, og du risikerer at stirre dig blind på problemet.

Det er vigtigt at række ud efter hjælp, uanset hvorfor eller hvordan jeres familie er endt et svært sted. Når relationer slår revner er det vigtigt at få hjælp til at (gen)opbygge dem og her kan et familieterapi forløb være den rette hjælp. I familieterapi får I en større forståelse for, hvad der er på spil i den enkelte, hvordan det påvirker familiens relationer og hvilke reaktionsmønstre der kan stå i vejen for en sund og nærende familiekerne. Hos mig er hele familien i centrum, men det endelige ansvar for at skabe udvikling ligger hos forældrene.

Som familieterapeut kombinerer jeg en aktivitetsbaseret terapeutisk metode med narrativ samtaleterapi. Jeg skaber gennem lege og aktiviteter nærvær og glædesfyldte øjeblikke, som knytter jer tættere sammen som familie. Samtidig går jeg gennem samtaler på opdagelse i jeres relationelle bånd og reaktionsmønstre, for på den måde at kunne støtte jer til et familieliv i bedre balance, udvikling og trivsel.

I lærer jer selv og hinanden bedre at kende, så I får en bedre forståelse af hvad der udfordrer jeres families følelsesliv og samvær. I lærer at få blik for, hvordan I kan undgå konfliktoptrappende momenter og fastlåste situationer. I vil få redskaber til at opleve større glæde, mere nærvær og et bedre samspil. På den måde skaber vi plads til, sammen at være nysgerrige på, hvor jeres individuelle og fælles ressourcer ligger og på, hvordan jeres ressourcer gensidigt kan få rum til at bære jeres families udvikling og trivsel.

Terapiforløbet tilpasses til din families behov

Sammen former og tilrettelægger vi et forløb, så I får størst muligt udbytte og føler jer i trygge rammer. Jeg har stor empati for mennesker og mit inderlige ønske er at møde jer hvor I er, så der kan skabes tillid og grobund for at skabe den udvikling I ønsker for jeres familie.

Forældrene sætter kursen i enhver familie, både følelsesmæssigt og i den daglige labyrint af rutine og evt. konflikter. Derfor tilbyder jeg også individuelle forløb til jer som mor og far, hvor fokus er på hvordan I trives som forældre, hver især. I familieterapi er hele familien i centrum og specifikt de relationer, hvor der er allermest på spil, men det endelige ansvar for at skabe udvikling og grobund for en ny vej ligger hos forældrene.

Søg professionel hjælp i tide. Det er aldrig for sent at række ud efter hjælp, men det er bedre at forebygge end at helbrede. Accepter ikke tingenes tilstand eller vent på at det går i sig selv. Din familie er det bedste du har, så pas på dem og ikke mindst dig selv, ved at få hjælp allerede når de første tegn på ubalance melder sig – også selvom det måske kan føles som en overreaktion.