Børnegruppeforløb

“Sunshine Circle” forløb til daginstitutioner og skoler

Jeg tilbyder skræddersyede børnegruppeterapi forløb for børn i alderen 3-12 år med emotionelle udfordringer, manglende fællesskabsfølelse og problemfyldt samspil. 

Mit speciale er at få børnene til at føle sig:

 • mere trygge og værdsatte
 • at komme overens med andre
 • opleve sig selv som en del af et børnefællesskab
 • gladere og mere fri i selskab med andre børn og voksne 

Få børn til at blive en del af et fællesskab

Sunshine Circle er udviklet til at styrke det enkelte barns evne til selvregulering, højne børnenes selvværd og skabe grobund for øget social trivsel i børnegruppen som helhed.

Forløbet henvender sig til professionelle som ønsker at:

 • styrke det faglige og professionelle engagement
 • skabe bedre rammer for børnegruppens fællesskab og samspil
 • få et større kendskab til det enkelte barns relationelle udvikling

Børnegruppeforløb er en hjælp, når du som professionel oplever… 

 • fragmenteringer, isolering eller klikkedannelser
 • manglende fællesskabsfølelse og samhørighed
 • en eller flere børn med særlige behov skal inkluderes
 • mistrivsel hos en eller flere børn i gruppen
 • kognitiv/verbal konfliktløsning ikke slår til
 • ‘værktøjskassen’ ikke er tilstrækkelig til at løfte den sociale trivsel i børnegruppen
 • konflikt- og arousal niveau er uhensigtsmæssigt højt i børnegruppen
 • udfordringer ved anvisninger og voksen guidning
 • problemer med at inkludere/indsluse nye børn i en gruppe
 • komplikationer ved sammenlægning af flere børnegrupper

“Børn udvikler sociale kompetencer, empati og evnen til selvregulering i samspil 
– både med voksne og andre børn”

Hvad er Sunshine Circle ?

sunshineciricle_leg

Sunshine Circle er voksenstyrede interaktive legegrupper, hvis formål er at styrke børns følelsesmæssige trivsel og danne grobund for øget fællesskabsfølelse og samhørighed.

Igennem strukturerede lege og aktiviteter skabes der et glædesfyldt samspil mellem børnene, som har fokus på at udvikle deres sociale og relationelle færdigheder samt styrke deres empati og evnen til selvregulering i samspil med både voksne og andre børn.

Et forløb giver den professionelle en række effektive værktøjer til at støtte børns emotionelle udvikling og trivsel i hverdagen. Kvaliteten af børns emotionelle udvikling og trivsel skaber grundlaget for læring og anden generel udvikling i såvel gruppen som hos det individuelle barn – uanset om det er i sandkassen, ved frokostsamlingen, i frikvarteret eller matematiktimen.

Læs mere om metoden på den officielle hjemmeside “Theraplay Institute” her

Anbefalinger

Læs hvordan andre professionelle som arbejder med børn til daglig har oplevet et "Sunshine Circle" forløb

"Det er altid en fornøjelse at møde til Sunshine Circle forløbet sammen med Line. Hun er altid super forberedt og nærværende, og hvis der er behov for ændringer så klare hun også det, på en super omsorgs fuld måde. I løbet af det Sunshine Circle forløb vi er i gang med, er det blevet mere tydeligt for mig, hvad der hjælper børnene. Alle de små møde øjeblikke som man kan få i løbet af dagen, har virkelig stor betydning. Hvis det stod til mig skulle alle fagfolk som arbejder med børn have mulighed for at få sådan et forløb, så man virkelig kunne komme helt ned i Micro delene af det samvær, man har med børnene som man ikke lige ligger mærke til i hverdagen"
Mikkel, socialpædagog
“Det har været utrolig lærerigt at deltage i forløbet med Line. Det har givet mig flere nye perspektiver på børnenes konflikter og opførsel eller adfærd. Jeg er blevet mere bevidst om at møde børnene hvor de er og åben for at forstå deres oplevelse af situationen. Noget af det vigtigste jeg tager med mig er at være opmærksom på børnenes bagvedliggende behov og ikke kun handlingen.”
Louisa, pædagogmedhjælper
“I løbet af forløbet, har jeg har fået en bedre kontakt og relation til de børn jeg arbejder med. De aktiviteter og lege vi har lavet med Line undervejs i forløbet, kan vi tage med ud i vores dagligdag og bruge på andre tidspunkter. Så kender børnene roen fra legene og det er en stor hjælp i vores hverdag. Jeg er undervejs i forløbet også blevet opmærksom på, hvor meget øjenkontakt betyder for mig i relation til børnene.”
Dorte, Lærer
“Det har været fedt at se hvor stor en forskel det gør, at fokusere på øjenkontakt og nærvær sammen med børnene. Jeg er blevet meget mere bevidst om hvad jeg gør. At se video af vores sessioner har været utrolig lærerigt og det er blevet meget tydeligt, hvad der virker. Line er super til at sætte ord på det samspil der sker i forløbet og jeg vil til enhver tid anbefale et Sunshine Circle forløb med Line.”
Karina, pædagog
“Jeg vil varmt anbefale denne terapi form. Det er en sjov og tilgængelig måde at være sammen med elever på. Man bliver hjulpet til at skabe en ny ramme at være sammen i og får øjnene op for en ny måde at møde eleverne på deres faktiske udviklingsniveau. Eleverne har fået lov til “bare at være” i noget rart samvær, og vi har set den alle rykke sig på hvert deres måde og sammen. Alle er vokset i hele forløbet og jeg er blevet opmærksom på min respekt for mine kollegers arbejde og vores forskellige tolerance"
Linda, socialpædagog

Hvordan foregår et forløb?

Et forløb strækker sig i udgangspunkt over 3 måneder med 1 session per uge. Herudover skal der sættes tid af til: opstartsmøde, 6 feedback sessioner a 1 times varighed for de professionelle samt et afsluttende møde, hvor forløbet evalueres og der evt. aftales et efterværn, som er særligt tilrettelagt for jer.

Forløbet finder sted i daginstitutionen eller på skolen, i jeres vante omgivelser, hvor vi er en gruppe på 4-6 børn og 2-3 voksne.

Jeg er selv aktivt deltagende og sørger for at facilitere hele sessionen, som typisk varer 30-40 min. Der vil være 4-5 lege/aktiviteter per session, nogle genkendelige og andre nye. I nogle lege/aktiviteter indgår der rekvisitter som bolde, ærteposer, balloner og lign. og andre foregår helt uden.

Nogle af legene/aktiviteterne laver vi i fælles rundkreds og andre laves i dyader/mindre grupper. Alle sessioner bliver optaget på video for at kunne give den bedste og mest værdifulde feedback til de professionelle undervejs og ved forløbets afslutning.

Kontakt mig for mere information og hvordan vi sammen kan tilrettelægge et forløb som passer til jer og børnene.