Individuel terapi for forældre

Lær at håndtere svære følelser og find ressourcerne inde i dig selv 

Jeg tilbyder dig som mor eller far et tillidsfuldt rum, hvor du kan dele de svære følelser du oplever i hverdagen og lære at håndtere uhensigtsmæssige mønstre i dine tanker og adfærd.

I forældreterapi, er jeg konkret specialiseret inden for:

 • forældreskab 
 • lavt selvværd
 • uro indad til og udadtil 
 • udfordringer med relationer 

“Vi går sammen på opdagelse i dine følelser og reaktioner, så du på den måde lærer dig selv og dine reaktions- og relationelle handlemønstre bedre at kende”.

Balancen mellem at passe på dig selv og tage hensyn til familien er vigtig for at kunne håndtere det moderne liv i 2021. Et liv, hvor vi generelt stiller højere krav til os selv som forældre og ofte har en hektisk hverdag fyldt med forventninger og forpligtelser.

Om I er en etableret børnefamilie eller kommende forældre, er det vigtigt at du som mor eller far også er et individ, der skal bevare din egen integritet og huske at gøre noget godt for dig selv. Alternativt kan det føre til ubalance og mistrivsel, der kan påvirke din rolle som partner og din adfærd som forælder.

Med individuel samtaleterapi får du professionel sparring, så du bedre kan håndtere dine udfordringer i privatlivet og opnå en sundere overensstemmelse mellem dét du føler og det som udspiller sig i virkeligheden. En udvikling som gør at du kan være den forælder, som du ønsker at være overfor dit barn, samtidig med at du selv trives bedre i din rolle og med plads til at være dig.

Individuel terapi er for forældre, som kan genkende sig selv i nogle af disse symptomer:

 • højt konfliktniveau udadtil eller indeni sig selv
 • manglende overblik og overskud i hverdagen
 • utilstrækkelig følelse som mor eller far
 • føle sig fortabt, opgivende og tabt troen på sig selv
 • ubeslutsomhed om retningen i hverdagen eller livet generelt
 • følelsen af ikke at kunne finde vej i sin rolle som forælder
 • betydelige ændringer i adfærd og humør
 • familie eller venner har observeret at du mistrives

“Svære følelser og ubalance kan komme til udtryk på mange måder
såsom tristhed, frustration, vrede, give en ubestemmelig uro og smerte i kroppen”

Tryghed og tillidsfuldt rum

Der skal være tryghed og tillid til stede mellem dig og mig som terapeut, for at et værdifuldt og livgivende forløb får vinger. Jeg har derfor fokus på at skabe de rammer, som er vigtige for dig, og give dig mulighed for at tale om de emner som du er mest berørt af. Det tillidsfyldte rum vi skaber sammen, er dit!

Med afsæt i den narrative metode og ved brug af forskellige narrative greb, hjælper jeg ind til kernen af, hvad der er på spil og hvad der begrænser dig i at være den bedste version af dig selv. Vi går sammen på opdagelse i dine følelser og reaktioner, så du på den måde lærer dig selv og dine reaktions- og relationelle handlemønstre bedre at kende.

Jeg vil nænsomt, omsorgsfuldt og nysgerrigt guide dig i din proces og udvikling, så du lander trygt og balanceret i dit følelsesliv, og sørge for at vi bruger den tid det kræver, for at sikre at du er på rette vej i din udviklingsrejse og kan fortsætte på egen hånd.

Få indblik i de narrative perspektiver her

_0219529_web

Fleksibilitet i forløbet

Et samtaleforløb varierer i længde og antal samtaler, alt efter dit behov og kompleksiteten i din situation. Ingen følelser er for små alle store at tale om eller mere eller mindre rigtige at gå i terapi for, da vi former forløbet, så det præcis passer til dig og din situation.

Et forløb kan være mere eller mindre intenst, afhængig af tiden i din kalender og hvor hurtigt du ønsker at vi skal gå frem i processen. Det er op til dig om vi skal mødes flere gange om ugen eller to gange om måneden. Tid er en vigtig faktor i vores samtaleforløb og det er vigtigt at du giver dig selv tid til at prioritere og mærke dig selv undervejs i processen.

Jeg anbefaler minimum 3 samtaler i et forløb, så vi sammen kan sikre os, at vi ikke forhaster eller forkaster dele af dit følelsesliv, som har brug for opmærksomhed.

“Ingen følelser er for små eller store at tale om
eller mere eller mindre rigtige at gå i terapi for”

Vi mødes der hvor du finder dig bedst tilpas

Vi mennesker udvikler os bedre når vi befinder os i vante trygge omgivelser, så derfor kommer jeg hjem til dig, så samtalerne kan foregå på dine præmisser og vi kan være sammen der hvor du føler dig allerbedst tilpas. Du bestemmer rammerne omkring hvor og hvordan vi sidder, hvilken te- eller yndlingskaffe du vil have og f.eks. sidde med et dejligt varmt tæppe. Dette er en tryghedsfaktor der kan hjælpe dig med at åbne op og tale om de svære ting der presser sig på.

Læs mere om forløb og priser her