Individuel terapi til børn

Jeg tilbyder børnesamtaler og støtte til børn, som er udfordret af forskellige årsager.

Børn kan have det svært med at mærke og forstå hvad der er galt og hvorfor de ikke trives. Derfor er det afgørende for deres trivsel at de får hjælp og støtte til at finde frem til dét, som spænder ben for en glad og bekymringsfri barndom.

” En børnesamtale hos mig er ikke en tung og problemfyldt proces, men tilnærmelsesvis let og legende” 

Hvordan skabes der en tryg ramme?

Når jeg skal tale med børn om hvad der er svært i deres liv, er det vigtigt at finde den helt rigtige ramme for samtalen og ofte er det en hjælp at tage udgangspunkt i et sted, hvor de godt kan lide at være eller lave en aktivitet de er glade for. På den måde skabes der tryghed og tillid på deres banehalvdel og det er afgørende for, at børnene tør åbne sig og at jeg kan hjælpe dem.

Børnesamtaler kan se meget forskellige ud og både foregå på en gåtur, børneværelset eller et helt tredje sted. Min fornemmeste opgave som terapeut er at samtalen skal være så transparent som mulig og holdes på barnets niveau, så det hele tiden føler sig lyttet til, respekteret og værdifuldt.

Børnesamtaler og -støtte kan være en hjælp, hvis barnet…

 • er nedtrykt og mistrives
 • har en uhensigtsmæssig adfærd
 • føler sig udfordret og har svært ved at mestre ting
 • ikke kan udtrykke sine behov og tanker
 • er uvant med at sætte ord på sine følelser
 • udviser usikkerhed i samvær med andre børn
 • har lavt selvværd og er ramt på selvtilliden
 • er ensomt og har svært ved at indgå i venskaber
 • er følelsesmæssigt splittet mellem mor og far
 • har behov for en anden voksen, når I som forældre ikke kan være til stede
 • har brug for helhedsstøtte i hverdagen.
 • kræver særlig opmærksomhed som efterværn eller supplement til familieterapi
 • er svær at forstå og nå ind til for jer som forældre

“Samtalen skal være så transparent som mulig og holdes på barnets niveau, så det hele tiden føler sig lyttet til, respekteret og værdifuldt”

Hvilke metoder benyttes til at støtte barnets udvikling og trivsel?

Mine samtaler og støtteforløb er funderet i den narrative samtaleterapi, som overordnet giver barnet mulighed for både at tale om det svære, men bestemt også de gode ting der er i deres liv, som er der jeg finder deres ressourcer.

Jeg snakker med barnet om helt konkrete oplevelser og tanker, og derigennem nærmer vi os stille og roligt de følelser, der fylder inderst inde. En børnesamtale hos mig er ikke en tung og problemfyldt proces, men tilnærmelsesvis let og legende og det er præcis dét den narrative metode kan tilbyde – uden at gå på kompromis med målet for samtalen.

Indgangsvinklen for en børnesamtale eller et børnestøtteforløb er helt afgørende. Processen og metoderne tilpasses løbende, alt efter barnets udvikling undervejs i samtalerne og i forløbet som helhed. Al justering sker ud fra barnets verbale og nonverbale tegn og udtryk, som er de signaler jeg bruger til at nå ind til kernen og hjælpe dem i deres udvikling.

Børnesamtaler

Hvad kan der forventes af et forløb?

Børn der står i udfordrende situationer eller er ramt af svære følelser, kan have svært ved at åbne sig op og derfor er én enkelt samtale ofte ikke nok til at skabe en vedvarende udvikling og et nyt fundament for trivsel.

Som udgangspunkt taler jeg alene med barnet i de fleste tilfælde, dog afhængig af deres alder og tema, og hvis barnet ønsker det, kan jeg invitere dig som mor og/eller far med på sidelinjen.

Uanset rammen foregår børnesamtaler og børnestøtte altid på barnets præmisser. Derfor er alle forløb forskellige, da de tager udgangspunkt i barnets behov og trivsel på det pågældende tidspunkt.

Jeg anbefaler oftest som minimum 3 samtaler og tilrettelægger naturligvis forløbet i samarbejde med jer som forældre, afhængig af barnets alder, behov og situation. 

Læs mere om forløb og priser her